Sklep internetowy korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w polityce Cookies. 

close

Kanał RSS

Nie dodano kanału RSS
 1. Masz obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, jeżeli prowadzisz sprzedaż towarów lub usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.
 2. Sprawdź terminy ufiskalnienia kasy. Zalecamy zakup kasy miesiąc wcześniej, aby poznać kasę i uniknąć błędów rejestracji po ufiskalnieniu.
 3. Ufiskalnienie bywa operacją stresująca. Zalecamy przeprowadzenie tej operacji nieco wcześniej. Pozwoli to także na uniknięcie kosztownych pomyłek, gdy przyjdzie czas rozliczanie się urzędem skarbowym.
 4. Uwaga!!! Przed terminem ufiskalnienia kasy napisz do U.S. oświadczenie dotyczące ilości kas i miejsc ich instalacji (adresy). Pamiętaj, że przy większej ilości kas możesz rozłożyć to na raty (1/5 kas miesięcznie w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych).
 5. O zakupie kasy rezerwowej decydujesz Sam.
  - w przypadku awarii kasy i braku kasy rezerwowej nie można prowadzić sprzedaży towarów,
  - w przypadku czasowego braku zasilania 220V rozwiązaniem jest kasa bateryjna lub zasilacz awaryjny.
 6. Jeżeli chcesz skorzystać z odpisu (50% wartości netto kasy, lecz nie więcej niż 2500 zł.) musisz:
  - być właścicielem kasy (nie skorzysta z ulgi podatnik nabywający kasę
  w drodze leasingu, dzierżawy, użyczenia lub odkupienia od firmy nie upoważnionej do sprzedaży kas),
  - posiadać dowód zapłaty całej należności,
  - posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów ważną w momencie zakupu kas,
  - przed rozpoczęciem ewidencjonowania zgłosić oświadczenie o ilości
  i miejscach instalacji kas (patrz pkt 3),
  - w ciągu 7 dni od ufiskalnienia powiadomić U.S. o ufiskalnieniu kasy (patrz pkt 4).
  - użytkować kasy zgodnie z przepisami.
 7. Jeżeli używasz kas niezgodnie z obowiązującymi przepisami, pamiętaj,
  że grozi Ci:
  - utrata prawa do odliczenia 50% wartości kasy,
  - utrata prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabywaniu towarów I usług,
  - grzywna do 180 stawek dziennych. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji, ani też przekraczać jej czterystukrotności.
 8. Jeżeli zaprzestajesz użytkowania kasy w okresie do 3 lat (z powodu likwidacji firmy, kradzieży kasy, zniszczenia kasy itp.) masz obowiązek zwrócić odpis.
 9. Prowadząc sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej sprzedający masz obowiązek:
  - wydać oryginał paragonu kupującemu,
  - na koniec dnia sprzedaży wykonać raport dobowy fiskalny (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia
  - na koniec miesiąca wykonać raport fiskalny za okres miesięczny
  - zlecać serwisowi co 12 miesięcy wykonanie przeglądu technicznego kasy (grozi zwrotem odliczenia 50% wartości kasy)
  - przechowywać w odpowiednich warunkach raporty i kopie paragonów (przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego).
 10. Paragon powinien zawierać: nazwisko (nazwę) podatnika, adres punktu sprzedaży, numer identyfikacji podatkowej, nazwy sprzedawanych towarów i usług, ceny jednostkowe towarów i usług, wartość sprzedaży, stawki podatku, kwotę należności.
 11. Jeżeli klient rezygnuje z zakupu to przed zakończeniem sprzedaży, czyli naciśnięciem klawisza GOTÓWKA (CZEK, KREDYT) możesz wycofać wybraną pozycję lub anulować cały paragon (STORNO).
 12. Po zakończeniu sprzedaży i wydrukowaniu paragonu kasa nie pozwala na korekty. Możesz jednak klientowi zamienić towar na wolny od wad, a jeżeli konieczny jest zwrot gotówki to należy spisać tzw. "protokół zwrotu towaru" dołączając oryginał paragonu od klienta, na odwrocie którego umieszczamy dane osobowe klienta i podpis.
 13. Jesteś zobowiązany do wystawienia faktury na życzenie klienta pod warunkiem zwrotu oryginalnego paragonu, który należy dołączyć do kopii faktury,
 14. Kontrola kas rejestrujących przez urzędnika U.S. polega na sprawdzeniu:
  - stanu technicznego kasy,
  - plomb,
  - prawidłowości obsługi klienta (wydawanie paragonów, reklamacje, zwroty),
  - dobowego raportu fiskalnego,
  - zaprogramowania kasy (nagłówek, nazwy I ceny towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów),
  - numeru: fabrycznego, unikatowego i ewidencyjnego (po nadaniu nr ewidencyjnego przez U.S. należy zapisać go trwale na kasie
  w widocznym miejscu).
  - książki serwisowej (musi być zawsze przy kasie).
 15. Stosuj jedynie papier z atestem:
  - kupując papier słabej jakości np.: pylący, zwiększasz koszty eksploatacji kasy - konieczność dodatkowej konserwacji drukarki,
  - kupując papier termiczny bez atestu, nie masz gwarancji przechowania raportów i wydruków przez 5 lat.
 16. Jeżeli utraciłeś (zagubienie, kradzież) książkę serwisową kasy musisz niezwłocznie powiadomić o tym urząd skarbowy, a następnie (z kopią powiadomienia) zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu.
 17. Jeżeli odzyskałeś utraconą kasę (np. po kradzieży), przed ponownym zastosowaniem musisz poddać ją obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00zł
Suma 0,00zł

Realizuj zamówienie